Društveni komentar

Društveni je komentar prostor za izražavanje različitih pogleda i stajališta povezanih s medijima, medijskom javnosti i aktualnim društvenim pitanjima. Otvoren je za sve zainteresirane, ne samo članove sekcije ili HSD-a. Cilj je širenje rasprave o ključnim pitanjima povezanima s medijima i komunikacijom te popularizacija sociološkog znanja. Ako biste htjeli objaviti kratak tekst o aktualnim hrvatskim i svjetskim pitanjima, molimo pošaljite tekst od 800 do 1200 riječi voditelju ili tajnici sekcije.

Oglasi
Oglasi
%d bloggers like this: