Identitet komunikacijske discipline u Hrvatskoj

Dana 3. travnja 2014. u 17 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika (Hebranova 17) u Zagrebu održana je rasprava o tim i drugim pitanjima povezanima s razvojem istraživanja medija u Hrvatskoj. Uvodno izlaganje održale su prof. dr. sc. Zrinjka Peruško i Dina Vozab s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Autorice su predstavile dio svojeg istraživanja intelektualne i institucionalne povijesti discipline komunikacijskih i medijskih studija na temelju analize sadržaja članaka koji se bave temama u polju komunikacije u relevantnim znanstvenim časopisima u Hrvatskoj.

Nastavi čitati

Oglasi

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Slavka Splichala: Medijska istraživanja između konceptualnih razlika i paradigmatskih podjela

Dana 14. siječnja 2014. u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, u organizaciji Instituta za razvoj i međunarodne odnose i Sekcije za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva, održano je predavanje prof. dr. sc. Slavka Splichala.  Dr. Splichal profesor je komunikacije pri Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani i redovni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (SAZU). Pokretač je godišnjeg Međunarodnog kolokvija o komunikaciji i kulturi, ravnatelj Europskog instituta za komunikaciju i kulturu te urednik časopisa Javnost. Od 1991. do 1993. bio je dekan Fakulteta društvenih znanosti u Ljubljani. Godine 2006. bio je gostujući profesor na školiAnnenberg School of Communication na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Aktivno je sudjelovao u organizacijskim odborima nekoliko međunarodnih profesionalnih udruženja te uredništvima međunarodnih časopisa. Objavio je više od 500 stručnih i znanstvenih djela. Najnovija djela na engleskom jeziku uključuju knjige Transnationalization of the Public Sphere and the Fate of the Public iz 2011., Principles of Publicity and Press Freedom iz 2002., Toennies on Public Opinion: Selections and Analyses iz 2000. (koautorstvo s Hanno Hardtom), Public Opinion: Developments and Controversies in the 20th Century iz 1999., Media Beyond Socialism iz 1994. i dr.

Nastavi čitati

“Castells and Jenkins: … these approaches are terribly flawed”: An interview with Christian Fuchs

Dr. Christian Fuchs is Professor of Social Media at the Communication and Media Research Institute and the Centre for Social Media Research, University of Westminster, London, UK. He is the author of “Internet and society: Social theory in the information age” (Routledge 2008), “Foundations of critical media and information studies” (Routledge 2011) and the forthcoming monographs “Digital labor and Karl Marx” (Routledge 2014), “Social media: A critical introduction” (Sage 2014) and “OccupyMedia! The Occupy movement and social media in crisis capitalism” (Zero Books 2014). He has co-edited the collected volume “Internet and surveillance: The challenges of web 2.0 and social media” (Routledge 2012) and the forthcoming volumes “Critique, social media and the information society” (Routledge 2014) and “Social media, politics and the state. Protests, revolutions, riots, crime and policing in the age of Facebook, Twitter and YouTube” (Routledge 2014). He is editor of “tripleC: Communication, Capitalism & Critique”, Chair of the European Sociological Association’s Research Network 18 – Sociology of Communications and Media Research, co-founder of the ICTs and Society network and Vice-Chair of the European Union COST Action “Dynamics of Virtual Work”. We met up with Christian in October in Athens, Greece during the COST action meeting and conference.

Nastavi čitati

Intervjui

U ovom se prostoru povremeno obavljuju intervjui sa stručnjacima u području istraživanja medija. Osobito smo zainteresirani za njihovo viđenje polja medijskih studija, interdisciplinarnosti, suvremene znanosti, primjenjivosti istraživanja i uloge sociologije u tom kontekstu. Cilj je stvaranje baze intervjua koji bi bilježili stajališta vodećih stručnjaka i približavali ih široj sociološkoj i općoj javnosti.

Društveni komentar

Društveni je komentar prostor za izražavanje različitih pogleda i stajališta povezanih s medijima, medijskom javnosti i aktualnim društvenim pitanjima. Otvoren je za sve zainteresirane, ne samo članove sekcije ili HSD-a. Cilj je širenje rasprave o ključnim pitanjima povezanima s medijima i komunikacijom te popularizacija sociološkog znanja. Ako biste htjeli objaviti kratak tekst o aktualnim hrvatskim i svjetskim pitanjima, molimo pošaljite tekst od 800 do 1200 riječi voditelju ili tajnici sekcije.