Predavanje Prof. dr. sc. Christiana Fuchsa ˝Culture and Economy in the Age of Social Media: Theorising Contemporary Society with Raymond Williams, Herbert Marcuse, and Dallas Smythe˝

Sekcija za sociologiju medija HSD-a pod pokroviteljstvom Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Multimedijalnog instituta u Zagrebu organizirala je gostujuća predavanja Prof. dr. sc. Christiana Fuchsa. Prvo predavanje održalo se 8. svibnja u 11 sati u Zadru (Dvorana za poslijediplomske studije, Zgrada rektorata), a drugo 9. svibnja u 19 sati u Zagrebu (Preradovićeva 18). Christian Fuchs profesor je u području društvenih medija (eng. social media) u Institutu za istraživanje medija i komunikacije na Sveučilištu Westminster u Londonu i ravnatelj Centra za istraživanje društvenih medija. Također je urednik časopisa tripleC: Communication, Capitalism & Critique (http://www.triple-c.at), zamjenik voditeljice EU COST akcije Dynamics of Virtual Work, voditelj je Istraživačke mreže 18 – Sociologija komunikacija i istraživanja medija Europske sociološke asocijacije i autor knjiga ˝Culture and Economy in the Age of Social Media˝, ˝Digital Labour and Karl Marx˝, ˝Social Media: A Critical Introduction˝, ˝OccupyMedia! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism˝.

Nastavi čitati

Oglasi

Istraživanje medijskog sustava u Hrvatskoj: propadanje medija i novinarstva pod pritiskom komercijalizacije

Na dan 27. studenog 2014. u 18 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika (Hebrangova 17) u Zagrebu održalo se predavanje dr. sc. Helene Popović, docentice na studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U izlaganju su predstavljeni rezultati istraživanja provedeni u okviru projekta South East European Media Observatory Building Capacities and Coalitions for Monitoring Media Integrity and Advancing Media Reforms.

Nastavi čitati

Staying ahead of the curve: an interview with Vincent Mosco

Dr. Vincent Mosco is Professor Emeritus in the Department of Sociology, Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada. He graduated from Georgetown University in 1970 and received the Ph.D. in Sociology from Harvard University in 1975. Professor Mosco is the author of numerous publications on communication, technology, and society. His most recent books include ˝To the Cloud: Big Data in a Turbulent World˝ (Pluto Press 2014),˝The Political Economy of Communication˝ (Sage 2009, 2nd edition), ˝The Laboring of Communication: Will Knowledge Workers of the World Unite?˝with Catherine McKercher (Lexington Books 2008), and ˝The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace˝ (MIT Press 2004). He is also the editor, with Christian Fuchs, of the special issue of the journal Triple C titled ˝Marx is Back: The Importance of Marxist Theory and Research for Critical Communication Studies Today˝ (2012) and editor, with Catherine McKercher and Ursula Huws, of the special issue of the journal Work Organisation, Labor and Globalisation titled ˝Getting the Message: Communications Workers and Global Value Chains˝ (2010). In 2014 he was joint recipient, with Catherine McKercher, of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) Professional Freedom and Responsibility award. His 2004 book ˝The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace˝ won the Olson Award for outstanding book of the year in cultural studies. In that same year he received the Dallas W. Smythe Award for outstanding achievement in communication research.

Nastavi čitati

A coffee break with Maria Bakardjieva and Peter Dahlgren: discussing media studies

Dr. Maria Bakardjieva is Professor of Communication at the Department of Communication and Culture, University of Calgary in Western Canada. She teaches courses that deal with the interplay between new media and society and studies the internet and digital media in their social contexts and applications. She published a book „Internet Society: The Internet in Everyday Life“ (2005, Sage) and numerous journal articles including „Subactivism: Lifeworld and Politics in the Age of the Internet“ (The Information Society, 2009),  „Reconfiguring the Mediapolis: New Media and Civic Agency“ (New Media and Society, 2012), „Web 2.0 Technologies of the Self“ (Philosophy & Technology, 2012) and „New Media and Civil Society in Bulgaria“ ( Europe-Asia Studies, 2012).

Dr. Peter Dahlgren is a media and communication scholar educated in the USA who worked in Sweden for most of his academic career. He is now Professor Emeritus at the Department of Communication and Media, Lund University. His work focuses on media and democracy from the horizons of late modern social and cultural theory. More specifically, he address the theme of democratic participation, in particular in relation to the digital media. His recent publications are Media and Political Engagement (Cambridge University Press, 2009), the co-edited volume Young People, ICTs and Democracy (Nordicom, 2010), Online Journalism and Civic Cosmopolitanism: Professional vs. participatory ideals (Journalism Studies, 2013), Tracking the Civic Subject in the Media Landscape: Versions of the Democratic Ideal (Television & New Media, 2013).

Nastavi čitati

Identitet komunikacijske discipline u Hrvatskoj

Dana 3. travnja 2014. u 17 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika (Hebranova 17) u Zagrebu održana je rasprava o tim i drugim pitanjima povezanima s razvojem istraživanja medija u Hrvatskoj. Uvodno izlaganje održale su prof. dr. sc. Zrinjka Peruško i Dina Vozab s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Autorice su predstavile dio svojeg istraživanja intelektualne i institucionalne povijesti discipline komunikacijskih i medijskih studija na temelju analize sadržaja članaka koji se bave temama u polju komunikacije u relevantnim znanstvenim časopisima u Hrvatskoj.

Nastavi čitati

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Slavka Splichala: Medijska istraživanja između konceptualnih razlika i paradigmatskih podjela

Dana 14. siječnja 2014. u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, u organizaciji Instituta za razvoj i međunarodne odnose i Sekcije za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva, održano je predavanje prof. dr. sc. Slavka Splichala.  Dr. Splichal profesor je komunikacije pri Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani i redovni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (SAZU). Pokretač je godišnjeg Međunarodnog kolokvija o komunikaciji i kulturi, ravnatelj Europskog instituta za komunikaciju i kulturu te urednik časopisa Javnost. Od 1991. do 1993. bio je dekan Fakulteta društvenih znanosti u Ljubljani. Godine 2006. bio je gostujući profesor na školiAnnenberg School of Communication na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Aktivno je sudjelovao u organizacijskim odborima nekoliko međunarodnih profesionalnih udruženja te uredništvima međunarodnih časopisa. Objavio je više od 500 stručnih i znanstvenih djela. Najnovija djela na engleskom jeziku uključuju knjige Transnationalization of the Public Sphere and the Fate of the Public iz 2011., Principles of Publicity and Press Freedom iz 2002., Toennies on Public Opinion: Selections and Analyses iz 2000. (koautorstvo s Hanno Hardtom), Public Opinion: Developments and Controversies in the 20th Century iz 1999., Media Beyond Socialism iz 1994. i dr.

Nastavi čitati

“Castells and Jenkins: … these approaches are terribly flawed”: An interview with Christian Fuchs

Dr. Christian Fuchs is Professor of Social Media at the Communication and Media Research Institute and the Centre for Social Media Research, University of Westminster, London, UK. He is the author of “Internet and society: Social theory in the information age” (Routledge 2008), “Foundations of critical media and information studies” (Routledge 2011) and the forthcoming monographs “Digital labor and Karl Marx” (Routledge 2014), “Social media: A critical introduction” (Sage 2014) and “OccupyMedia! The Occupy movement and social media in crisis capitalism” (Zero Books 2014). He has co-edited the collected volume “Internet and surveillance: The challenges of web 2.0 and social media” (Routledge 2012) and the forthcoming volumes “Critique, social media and the information society” (Routledge 2014) and “Social media, politics and the state. Protests, revolutions, riots, crime and policing in the age of Facebook, Twitter and YouTube” (Routledge 2014). He is editor of “tripleC: Communication, Capitalism & Critique”, Chair of the European Sociological Association’s Research Network 18 – Sociology of Communications and Media Research, co-founder of the ICTs and Society network and Vice-Chair of the European Union COST Action “Dynamics of Virtual Work”. We met up with Christian in October in Athens, Greece during the COST action meeting and conference.

Nastavi čitati

Intervjui

U ovom se prostoru povremeno obavljuju intervjui sa stručnjacima u području istraživanja medija. Osobito smo zainteresirani za njihovo viđenje polja medijskih studija, interdisciplinarnosti, suvremene znanosti, primjenjivosti istraživanja i uloge sociologije u tom kontekstu. Cilj je stvaranje baze intervjua koji bi bilježili stajališta vodećih stručnjaka i približavali ih široj sociološkoj i općoj javnosti.

Društveni komentar

Društveni je komentar prostor za izražavanje različitih pogleda i stajališta povezanih s medijima, medijskom javnosti i aktualnim društvenim pitanjima. Otvoren je za sve zainteresirane, ne samo članove sekcije ili HSD-a. Cilj je širenje rasprave o ključnim pitanjima povezanima s medijima i komunikacijom te popularizacija sociološkog znanja. Ako biste htjeli objaviti kratak tekst o aktualnim hrvatskim i svjetskim pitanjima, molimo pošaljite tekst od 800 do 1200 riječi voditelju ili tajnici sekcije.

Oglasi