Repertoari političke informiranosti i politička participacija u medijskom okolišu visokog izbora

Sekcija za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) najavljuje predavanje dr.sc. Dine Vozab sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Predavanje će se održati 13.11. (ponedjeljak) u knjižnici Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Vukotinovićeva 2) s početkom u 17:30 sati.

Normativne teorije demokracije pretpostavljaju dobro informiranog građanina koji će s dovoljno znanja moći donositi kvalitetne političke odluke u različitim oblicima građanskog angažmana. Brz tehnološki razvoj i promjene medijskih sustava, sve veći broj medijskih sadržaja i formata i razvoj društvenih medija povećavaju izbor informacija i otvaraju nove mogućnosti za komunikaciju građana. S druge strane, isti ti fenomeni stvaraju nove rizike u obliku fragmentacije publika i isključivanja građana iz javne sfere što podupire zabrinutost oko utjecaja medija na političku participaciju i budućnost demokracije. U ovom izlaganju preispitat će se krajnja točka u procesu političke komunikacije- prakse informiranja građana i eventualni učinci informiranja na njihovu spremnost da se politički angažiraju u novom medijskom okolišu. Međutim, učinci informiranja ne moraju biti jednosmjerni i jednoznačni za sve građane. Ovdje se sugerira da se medijske publike u novom medijskom okolišu, u kojem imaju mnogo veći izbor informacija i medija koje mogu koristiti na različite načine, stratificiraju, te da se ovisno o njihovoj stratifikaciji razlikuju načini na koji se one informiraju. To je posebno izraženo u „novom medijskom okolišu”, okolišu „visokog izbora” (Prior, 2007) medija, te u kontekstu modela „masovne-samo komunikacije” (Castells, 2009) ili „umrežene komunikacije” (Cardoso, 2011). U takvom okolišu u kojem postoji velik izbor različitih informacija, u kojem se kreiraju nove medijske prakse pretraživanja, izbjegavanja, dijeljenja ili kreiranja informacija, u kojem su medijski korisnici autonomniji, selektivniji i participativniji, te u kojem se medijske publike fragmentiraju, polariziraju i kreiraju specifične medijske repertoare, mnogo je teže govoriti o jednosmjernom ili jedinstvenom učinku medija na, primjerice njihovu političku participaciju. Osim teorijskih pristupa prema odnosu upotrebe medija, informiranja i političke participacije, u izlaganju će se predstaviti i rezultati empirijskog istraživanja o repertoarima političke informiranosti i dimenzijama političke participacije u Hrvatskoj.

Oglasi

Čovjek je osnovna vrijednost: razgovor o komunikaciji, tehnologiji i društvenoj promjeni s Matkom Meštrovićem

Matko Meštrović je emeritus na Ekonomskom institutu u Zagrebu. Temeljno je obrazovanje stekao u području povijesti umjetnosti a karijeru mu je obilježio široki interes za teme iz područja kritičke teorije, umjetnosti, kulture i dizajna te komunikacije i medijskih tehnologija. Početkom 1960-ih bio je jedan od osnivača i vodećih figura likovnog pokreta Nove Tendencije. U istom je razdoblju djelovao u Centru za industrijsko oblikovanje u Zagrebu. Tijekom 1969. i 1970. boravio je kao gostujući istraživač na Sveučilištima Columbia, UCLA (Odjel za umjetnosti i dizajn te Odjel za novinarstvo), MIT (Centar za napredne vizualne studije) i Pennsylvania (Annenberg School of Communication). Radio je kao savjetnik na Radio-televiziji Zagreb od 1970. do 1987. Bio je direktor Zavoda za kulturu Hrvatske od 1987. do 1992. Od 1993. je znastveni savjetnik na Ekonomskom institutu u Zagrebu.

Nastavi čitati

Diskusija ˝Mediji i politika izbjegličke krize na Balkanskoj ruti˝

Sekcija za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva organizira diskusiju ˝Mediji i politika izbjegličke krize na Balkanskoj ruti˝. Diskusija će se održati u knjižnici Bogdana Ogrizovića 6. listopada 2016. s početkom u 17:00 sati. Izlagači su dr. sc. Senada Šelo Šabić sa Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, dr. sc. Drago Župarić-Iljić sa Instituta za migracije i narodnosti, te dr.sc. Paško Bilić sa Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu.

Nastavi čitati

Mediji na kvadrat: mrežna mobilizacija društvenog nezadovoljstva

Suvremene se medijske panorame mogu svesti pod zajednički nazivnik nepregledanog broja komunikacijskih kanala i vidljivosti različitih stajališta i mišljenja u digitalnoj javnoj sferi. Ti se trendovi često ističu kao izraz demokratizacije uzrokovane internetom. Međutim, oni se trebaju promatrati uz veliko zrno soli. Naime, broj komunikacijskih kanala ne znači i veći broj demokratski usmjerenih glasova jer se, u ekonomskom smislu, zamjećuje konsolidacija medijskih kompanija na digitalnim tržištima. Također se može govoriti o dominaciji globalnih igrača poput mrežnog pretraživača Google ili servisa za društvene mreže Facebook. Google je u 2015. godini ostvario prihod od 75 milijardi američkih dolara, a Facebook 18 milijardi američkih dolara. Mrežni mediji istovremeno podliježu sustavima državnog nadzora i kontrole. Međutim, medijske su tehnologije u konačnici samo alati čija društvena svrha tek treba biti ostvarena. Društvena se svrha kanalizira i mijenja pod utjecajem istih medija, te se na taj način ostvaruje artikulacija različitih interesa, vrijednosti i stajališta društvenih skupina. Njihov demokratski potencijal, dakle, leži u mogućnosti promicanja vidljivosti određenih društvenih tema te u mogućnosti mobilizacije i brze razmjene informacija društvenim mrežama.

Nastavi čitati

Preispitivanje vrijednosti i kreativne autonomije u otvorenoj kulturnoj proizvodnji: slučaj filmske animacije otvorenog izvora

Sekcija za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i Multimedijalni institut (MI2) najavljuju predavanje Julije Velkove sa Sveučilišta Södertörn u Švedskoj. Predavanje će se održati u prostorijama Multimedijalnog instituta (Preradovićeva 18, Zagreb) 15. siječnja 2016. s početkom u 18,00 sati. Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Nastavi čitati

Choosing Paradigms through Emotions: An Interview with Nico Carpentier

Nico Carpentier is Professor at the Department of Informatics and Media, Uppsala University in Sweden. He also holds two part-time positions: Associate Professor at the Communication Studies Department of the Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium and Docent at Charles University in Prague, Czech Republic. Moreover, he is a Research Fellow at Loughborough University, United Kingdom and Cyprus University of Technology. He is an executive board member of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR). Between 2008 and 2012 he was vice-president of the European Communication Research and Education Association (ECREA). His theoretical focus is discourse theory, and his research interests are the relationship between media, journalism, politics and culture, especially in social domains such as war and conflict, ideology, participation and democracy. He published numerous monographs, edited books, journal special issues and articles. Some of his recent publications include a special issue of the journal Javnost (co-edited with Julie Uldam) titled ˝Publics, Discursive Struggles and Political Agency˝ (2015), an edited monograph ˝Culture, Trauma & Conflict: Cultural Studies Perspectives on Contemporary War˝ (Cambridge Scholars Publishers, 2015) and a monograph ˝Media and Participation: A Site of Ideological-Democratic Struggle˝ (Intellect, 2011).

Nastavi čitati

Media and social change: an interview with Friedrich Krotz

Friedrich Krotz is Professor of Communication and Media Studies at the Centre for Media, Communication and Information Research (ZeMKI), University of Bremen in Germany. He holds a Diploma in mathematics from the University of Karlsruhe and a Diploma in sociology from the University of Hamburg. He wrote his dissertation in sociology and his habilitation thesis in communication science and journalism. He worked as a mathematician at the University of Saarland, as a sociologist at the University of Hamburg and as a researcher in political science at the Free University of Berlin. Between 1989 and 2001 he was a researcher at the Hans Bredow Institute for Media Research at the University of Hamburg. From 2001 to 2003 he worked as a professor at the University of Munster. From 2003 to 2010 he was a Chair of Communication Science and Social Communication at the University of Erfurt. Finally, since 2010 until today he became a Chair of Communication and Media Studies, Social Communication and Mediatization Research at the University of Bremen. He is the responsible editor of the journal “Communications: The European Journal of Communication Research” and since 2009 coordinator of the priority research program “Mediatized Worlds” funded by the German Science Foundation (DFG). The program includes multiple research projects based at different universities in German speaking countries. Among his publications is a book co-edited with Andreas Hepp titled “Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age” (Palgrave, 2014), a book co-edited with Nick Couldry and Andreas Hepp titled “Media Events in a Global Age” (Routledge, 2010) a monograph in German language titled “Mediatisierung: Fallstudien zum Wandel von Kommunikation” (VS Verlag, 2007) and numerous other monographs, edited books and articles in German and English. His present work mainly focuses on mediatization theory, communication and socio-cultural change.

Nastavi čitati

Predavanje Prof. dr. sc. Christiana Fuchsa ˝Culture and Economy in the Age of Social Media: Theorising Contemporary Society with Raymond Williams, Herbert Marcuse, and Dallas Smythe˝

Sekcija za sociologiju medija HSD-a pod pokroviteljstvom Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Multimedijalnog instituta u Zagrebu organizirala je gostujuća predavanja Prof. dr. sc. Christiana Fuchsa. Prvo predavanje održalo se 8. svibnja u 11 sati u Zadru (Dvorana za poslijediplomske studije, Zgrada rektorata), a drugo 9. svibnja u 19 sati u Zagrebu (Preradovićeva 18). Christian Fuchs profesor je u području društvenih medija (eng. social media) u Institutu za istraživanje medija i komunikacije na Sveučilištu Westminster u Londonu i ravnatelj Centra za istraživanje društvenih medija. Također je urednik časopisa tripleC: Communication, Capitalism & Critique (http://www.triple-c.at), zamjenik voditeljice EU COST akcije Dynamics of Virtual Work, voditelj je Istraživačke mreže 18 – Sociologija komunikacija i istraživanja medija Europske sociološke asocijacije i autor knjiga ˝Culture and Economy in the Age of Social Media˝, ˝Digital Labour and Karl Marx˝, ˝Social Media: A Critical Introduction˝, ˝OccupyMedia! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism˝.

Nastavi čitati

Istraživanje medijskog sustava u Hrvatskoj: propadanje medija i novinarstva pod pritiskom komercijalizacije

Na dan 27. studenog 2014. u 18 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika (Hebrangova 17) u Zagrebu održalo se predavanje dr. sc. Helene Popović, docentice na studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U izlaganju su predstavljeni rezultati istraživanja provedeni u okviru projekta South East European Media Observatory Building Capacities and Coalitions for Monitoring Media Integrity and Advancing Media Reforms.

Nastavi čitati

Staying ahead of the curve: an interview with Vincent Mosco

Dr. Vincent Mosco is Professor Emeritus in the Department of Sociology, Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada. He graduated from Georgetown University in 1970 and received the Ph.D. in Sociology from Harvard University in 1975. Professor Mosco is the author of numerous publications on communication, technology, and society. His most recent books include ˝To the Cloud: Big Data in a Turbulent World˝ (Pluto Press 2014),˝The Political Economy of Communication˝ (Sage 2009, 2nd edition), ˝The Laboring of Communication: Will Knowledge Workers of the World Unite?˝with Catherine McKercher (Lexington Books 2008), and ˝The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace˝ (MIT Press 2004). He is also the editor, with Christian Fuchs, of the special issue of the journal Triple C titled ˝Marx is Back: The Importance of Marxist Theory and Research for Critical Communication Studies Today˝ (2012) and editor, with Catherine McKercher and Ursula Huws, of the special issue of the journal Work Organisation, Labor and Globalisation titled ˝Getting the Message: Communications Workers and Global Value Chains˝ (2010). In 2014 he was joint recipient, with Catherine McKercher, of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) Professional Freedom and Responsibility award. His 2004 book ˝The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace˝ won the Olson Award for outstanding book of the year in cultural studies. In that same year he received the Dallas W. Smythe Award for outstanding achievement in communication research.

Nastavi čitati